La decadència autonòmica ens està portant al debilitament -potser irreversible- dels pilars que sostenen la idea de nació catalana.

El pilar del benestar i progrés: l'espoli fiscal ens situa a la cua de l'estat espanyol en qualitat de vida (informe INE), impossibilitat de fer front als problemes del país (sequera, infraestructures, emigració del jovent més qualificat...).

El pilar de l'educació: som a la cua en educació (informe PISA).

El pilar 'volem ser un sol poble': incapacitat per fer polítiques per incorporar a una catalanitat oberta el fenomen migratori i de canvi demogràfic.

El pilar de la llengua catalana, llengua comuna: l'ús social entre els joves es redueix dramàticament fins als nivells de llengua residual. El canvi demogràfic no assumeix el català com a llengua comuna. No hi ha futur per al català sense estat propi.