Codi ètic i de compromís amb la DUI, que hauran de signar els candidats i candidates.

La persona sotasignada, com a possible càrrec electe de la Llista Cívica per la Independència i com a ciutadana o ciutadà de Catalunya compromès amb l’objectiu d’assolir la independència del nostre país.

DECLARO:

- El compromís d’exercir les meves responsabilitats d’acord amb el programa electoral amb el qual es presenta la Llista Cívica de ratificar i fer efectiva la declaració unilateral d’independència en la propera legislatura.
- El compromís d’exercir les meves responsabilitats per al projecte comú i no l’interès personal.
- Defensaré la igualtat per a totes les persones sense distincions d’origen, gènere, orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra condició.
- Promouré la participació ciutadana en les decisions d’especial rellevància no contemplades al programa electoral.
- Actuaré amb total transparència de cara als ciutadans amb l’objectiu de garantir el retiment i l’avaluació de comptes de les accions polítiques i de les decisions presses com a càrrecs electes.
- Durant la legislatura per la qual hagi estat escollit, o escollida, em comprometo a no assumir cap altre càrrec públic que el de diputat o diputada a excepció dels càrrecs interns del Parlament de Catalunya.
- Em comprometo a fer audiències públiques periòdiques i itinerants per les diferents comarques de la circumscripció per la qual hàgim estat escollits.
- Em comprometo a tenir una oficina d’atenció a la ciutadania.
- Em comprometo a destinar el percentatge que s’estipuli del meu sou de càrrec electe, a finançar la divulgació i foment del projecte polític de la Llista Cívica per la Independència.