Preguntes freqüents

Per què fer ara una Llista Cívica com alternativa als partits polítics catalans?

La Llista Cívica per la Independència vol aglutinar el vot nítidament independentista per impulsar un acord polític amb altres forces independentistes i ratificar i fer efectiva la declaració d'independència que el Parlament de Catalunya aprovà el 27 d'octubre del 2017.

És farà amb procediments estrictament democràtics, des de la legalitat i la legitimitat dels resultats del referèndum del Primer d'Octubre, la declaració del 2017 i dels resultats de les properes eleccions al Parlament de Catalunya.


La Llista Cívica vol ser un nou partit polític?

No. Els partits polítics neixen amb voluntat de permanència en el temps. La llista cívica serà una agrupació d'electors i aquest format de candidatura electoral només és vàlid per a les eleccions on es presenti, en el nostre cas per al Parlament de Catalunya. Una vegada finalitza el mandat, l'agrupació d'electors es dissol de manera automàtica.


Com es formarà la llista final de candidats per a la Llista Cívica?

Les persones més votades seran consultades per assegurar la seva disponibilitat. S'hauran de garantir els criteris d'elegibilitat i els compromisos amb els objectius de la Llista Cívica i el codi ètic, expressats al bloc sisè i setè del projecte.


Podré proposar persones que estiguin militant a algun partit polític?

Sí, sempre que compleixin els criteris d'elegibilitat expressats al bloc sisè i setè del projecte.


Quins socis podran votar la consulta?

La consulta sobre l'impuls a la Llista Cívica per la Independència podrà ser votada per tots els socis i sòcies que consten actualment com a membres de ple dret, donats d'alta abans del 31 de desembre de 2023.


A quines eleccions es presentarà la Llista Cívica per la Independència?

L'agrupació d'electors de la Llista Cívica per a la Independència té la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.


Quan es farà la consulta als socis?

La consulta als socis es farà per via telemàtica entre l'1 i el 14 de març. Des d'aquest mateix web podràs accedir al portal de votacions.


Quantes agrupacions d’electors s’han de constituir?

Les eleccions al Parlament de Catalunya estan organitzades per circumscripcions (demarcacions) electorals i són quatre: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. S'hauran de constituir fins a quatre agrupacions, una per a cada demarcació.


Es podran proposar candidats per a qualsevol circumscripció?

Sí. Es podran proposar noms que es considerin interessants, ja que, no podem saber on està empadronada cada persona. Serà el Grup Promotor qui apliqui els criteris d'elegibilitat ja comentat en el bloc del projecte d'aquest web.


Com es finançarà l'agrupació d'electors?

El finançament serà a càrrec del Grup Promotor i es basarà en l'aportació de les persones i entitats que hi donin suport.