Criteris d'elegibilitat per a la Llista Cívica per la Independència

- Persones independents de les direccions dels partits polítics.

- Que signin el codi ètic i de compromís amb la DUI.

- No en podran formar part càrrecs orgànics de partits, ni qui ocupi lloc de responsabilitat en àmbits polítics, ni de confiança al sector públic, des de cinc (5) mesos abans de la presentació de la candidatura. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics ésser càrrec electe, ocupar un càrrec orgànic en la direcció d'un partit o ocupar un càrrec de designació política en una administració pública.

- No podran formar part membres del Secretariat Nacional o que n'hagin estat en algun moment des de juny de 2022 fins a la data de les eleccions al Parlament de Catalunya. Tampoc càrrecs de les assemblees de base de l'Assemblea des de cinc (5) mesos abans de la presentació de la candidatura.

- En el cas que s'acordi impulsar la presentació de la Llista Cívica per la Independència es farà un reglament per a la presentació de les candidatures.


Procés d'ordenació

Es proposa seguir els passos següents:

- El Grup de Treball i el Secretariat Nacional de l'Assemblea proposaran un grup promotor de la candidatura per a cada circumscripció electoral.

- Els grups promotors parlaran amb les persones proposades per la ciutadania que reuneixin els criteris d'elegibilitat (per ordre de recurrència). Només es faran públics els noms d'aquelles persones proposades que donin el seu vistiplau.

- Entre les persones que acceptin formar part de la Llista Cívica per la Independència, el Grup Promotor de Circumscripció farà una proposta d'ordenació a partir dels següents criteris: persones proposades de forma més recurrent i la seva disponibilitat, grau de coneixement i prestigi social, generadores de confiança independentista, capacitat de treball en equip (garantint la cohesió de grup), capacitat professional, coneixement del territori, etc. La representativitat de gènere ve determinada per llei.

- Les quatre (4) propostes de llistes electorals fetes pels quatre grups promotors, un per cada circumscripció electoral, se sotmetrà a ratificació per part del Secretariat Nacional de l'Assemblea i per part de la ciutadania inscrita al web.