El projecte

Independència jpg
La Llista Cívica per la Independència té com a objectiu ratificar i fer efectiva la declaració d'independència (aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre del 2017) a través d'un acord polític amb les altres forces polítiques independentistes.

Es farà amb procediments estrictament democràtics, des de la legalitat i la legitimitat dels resultats del referèndum del Primer d'octubre, de la declaració del 2017 i dels resultats de les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Com participar-hi

Objectius i eines

Fer efectiva la declaració d'independència

Per tal de fer efectiva la declaració d'independència s'impulsarà un acord polític amb les altres forces polítiques independentistes que ha de comportar, de manera simultània a la ratificació de la declaració, l'acompliment dels objectius següents.

Eleccions plebiscitàries

Convertir les properes eleccions de nou en plebiscitàries sobre la independència.

Mobilitzar el vot independentista

Posar dempeus i mobilitzar de nou l'independentisme i el vot independentista.

Denunciar la decadència autonomista

Denunciar la decadència autonòmica i tornar a posar la independència a la centralitat política com a única alternativa possible.

Estratègia política

Es determina l'estratègia a seguir pel Grup Parlamentari en funció de determinats escenaris segon els resultats electorals.

Criteris d'elecció de candidats

Criteris d'elegibilitat i de l'ordenació de les candidatures en la Llista Cívica per a la Independència.

Codi ètic

Codi ètic i de compromís amb la DUI, a signar pels candidats i candidates.